Qərbi Kaspi Universiteti

Fakültələr

Politologiya

Politologiya kürsüsünün fəaliyyəti siyasət tarixi və nəzəriyyəsi, siyasi elm metodologiyası, siyasi təhlil və proqnozlaşdırma, siyasətin sosiologiyası və psixologiyası, müqayisəli siyasət, beynəlxalq münasibətlər, 

Tədris olunan fənlər: 

 • Qədim və orta əsr siyasi fikir tarixi
 • Siyasi elmin tarixi və metodologiyası
 • Beynəlxalq təşkilatlar və aparıcı siyasi mərkəzlər
 • Amerika və Böyük Britaniyanın siyasi sistemləri
 • Qədim və orta əsr siyasi fikir tarixi
 • Mülki müdafiə
 • Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
 • Politologiya
 • Müasir inteqrasiya prosesləri
 • Yeni və müasir dövrün sosial-siyasi fikir tarixi
 • Siyasət nəzəriyyəsi
 • Siyasi təhlil və proqnozlaşdırma
 • Demoqrafik siyasət
 • Xarici siyasət
 • Diplomatiyanın əsasları
 • Etnopolitologiya
 • Siyasi tədqiqat metodları
 • H.Əliyev irsinin politoloji aspektləri
 • Parlamentarizm:
 • Tarixi və müasirlik
 • Müasir inteqrasiya prosesləri
 • Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin əsasları
 • Diplomatik xidmətin əsasları