Qərbi Kaspi Universiteti

Fakültələr

Sahə iqtisadiyyatı

Əmtəəşünaslıq və ekspertiza kürsüsünün əsas fəaliyyəti əmtəə idarəçiliyi, istehlak mallarınn və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, ölçülməsi və qiymətləndirilməsi, keyfiyyət səviyyəsi və malların rəqabət qabiliyyəti, istehlak mallarının keyfiyyətinin ekspertizası, alınması, saxlanması və satışı sahələrini əhatə edir. Bundan əlavə ticarətdə malların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, müəssisələrdə, iqtisadi-istehsal-idarəetmə sistemi, marketinq  sahələri  üzrə ixtisaslaşır.

Tədris olunan fənlər:

  • İaşə məhsullarının texnologiyasının nəzəri əsasları
  • Merçansaydinq