We apologize for the temporary failure that occurred due to website maintenance

Qərbi Kaspi Universiteti

Fakültələr

Turizm və sahələr iqtisadiyyatı

Menecment və turizm kürsüsü ali riyaziyyatın əsasları, informasiya texnologiyalarının əsasları, turizm və qonaqpərvərlik iqtisadiyyatı, turizmdə marketinq,  turizm və qonaqpərvərlik sənayesində xarici iqtisadi fəaliyyət, turizm müəssisələrinin təşkili, idarəetmənin əsasları, loqistika; turizmin hüquqi tənzimlənməsi, turizm və istirahət fəaliyyəti, beynəlxalq turizm coğrafiyası sahələrini əhatə edir. Kürsü beynəlxalq proqramlar çərçivəsində xarici əməkdaşlar ilə birlikdə bir sıra layihələrdə iştirak edir.

Tədris olunan fənlər: 

 • Turizmin əsasları
 • Menecmentin müasir problemləri
 • Müasir strateji menecment
 • Sahibkarlıq fəaliyyəti
 • Marketinq 
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi və sosial inkişafı
 • Turizmin turizm sənayesinin tarixi və metodologiyası
 • Beynəlxalq turizm fəaliyyətinin təşkili
 • Mehmanxana və turist komplekslərində xidmətin təşkili
 • Səhahət agentlikləri və tur operatorları
 • Menecmentin əsasları
 • Vergi menecmenti
 • İvestisiyaların idarə edilməsi
 • İvestisiyaların idarə edilməsi
 • Turizm və xidmət sferasında risklər və sığortalanma
 • Beynəlxalq turizm və xidmət sferasında risklər və sığortalanma
 • Turistlərin qəbulu və xidmət göstərilməsi texnologiyası
 • Mehmanxana iqtisadiyyatı
 • Turizm loqistikası
 • Səyahət agentlikləri və tur operatorlar
 • Beynəlxalq turizm və loqistika
 • Turizmin nəqliyyat xidməti
 • Destinasiya menecmenti
 • Otel menecmenti
 • Mehmanxana fəaliyyətinin texnologiyasi
 • Peşə etikası və etiket
 • Turizmdə marketinq və marketiq araşdırmaları
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi
 • Biznes etikası və social məsuliyyət
 • Korporativ idarəetmə
 • Antiböhran idarəetmə
 • İnnovasiya menecmenti

Koorporativ menecment