Qərbi Kaspi Universiteti

Fakültələr

Ümumi iqtisadiyyat

İqtisadiyyat kürsüsü maliyyə-iqtisadi, mühasibat və audit, maliyyə, qiymətləndirmə, statistika, iqtisadiyyat, dünya iqtisadiyyatı, idarəetmə, marketinq, dövlət və yerli idarəetmə sahələrini əhatə edir. Tələbələr iqtisadi nəzəriyyə, idarəetmə, qiymətli kağızlar bazarı, bankçılıq, maliyyə idarəetməsi, dövlət sektoru iqtisadiyyatı və vergitutmanın dərin biliklərini alır. Kürsü beynəlxalq proqramlar çərçivəsində xarici əməkdaşlar ilə birlikdə bir sıra layihələrdə iştirak edir.

Tədris olunan fənlər: 

 • Ekoloji biznesin təşkili
 • Mikro və makro iqtisadiyyat
 • İqtisad elminin tarixi və metodolog.
 • İqtisad elminin müasir problemləri
 • BİM-in müasir problemləri
 • Azərbaycanın xarici iqtisadi siyasəti
 • BİE-nin tarixi və metodologiyası
 • Biznes inzibatçılığının əsasları
 • Biznes planlaşdırma
 • İqtisadiyyat
 • Sosial sferanın iqtisadiyyatı
 • Siyasi və iqtisadi coğrafiya
 • İqtisadiyyata giriş
 • Azərbaycan iqtisadiyyatı
 • Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 • Siyasi və iqtisadi coğrafiya
 • Mikroiqtisadiyyat
 • Korporativ idarəetmə
 • Sığorta işi
 • Vergi və vergitutma
 • Biznesin təhlükəsizliyi
 • Vergi inzibatçılığı
 • Beynəlxalq kommersiya işi
 • Transmilli koorporasiya
 • Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 • Firmanın iqtisadiyyatı
 • Aqrar iqtisadiyyat
 • Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə olunması
 • Xarici iqtisadi fəaliyyət