Qərbi Kaspi Universiteti

Fakültələr

Kompüter mühəndisliyi

Müddət: 4 il

Kredit: 240

Təhsil forması: əyani / qiyabi

İllik təhsil haqqı: 2900 AZN / 2300 AZN 

Təlim dili: azərbaycan, ingilis və rus dili

 Proqramın tərkibi >

Program haqqında

Kompüter mühəndisliyi üzrə bakalavr dərəcəsi proqramı kompüterlərin tətbiqi, dizayn və təhlili üzrə mərkəzləşmiş çoxsahəli əyani tədris proqramıdır. Tələbələr riyaziyyat, fizika və kompüter mühəndisliyi üzrə dərin nəzəri biliklər və praktiki bacarıqlar əldə edirlər. Onlara bilik və bacarıqlarını kompüter sistemlərinin dizayn və tətbiqində, təhlil və qiymətləndirilməsində istifadə etmək yolları öyrədilir.

Tələbələr xüsusilə proqramlaşdırma, kompüter sistemləri, rəqəmsal sistemlər və mikroprosessor sistemlər daxil olmaqla bütün kompüter sahələri üzrə təcrübə qazanmış olurlar.

Dərəcə almaq üçün tələbələr diplomqabağı təcrübə keçməli və buraxılış işini müdafiə etməlidirlər.

 

Əldə ediləcək bilik və bacariqlar

  • lxtisası üzrə ən azı bir xarici dildə kommunikasiya bacarıqlarına;
  • Iş yerinde informasiya texnologiyalarından istifadə etmək;
  • Komandada iş, probleminin həllinə ortaq yanaşmaya nail olmaq;
  • Yeni şəraitə uyğunlaşmaq, təşəbbüsü və uğur qazanmaq iradəsinə;
  • Məsələlərin həlli üçün əlavə malumat resurslarıni müəyyən etmək və seçə bilmek qabiliyyatinə;
  • Peşəkar məqsədlər üçün müvafiq məlumatı təhlil etmek, ümumiləşdirmək ve tətbiq etmek.

 

Məzunlarin iş tapmaq imkanlari

Müasir informasiya texnologiyalarının informasiya prosesleri, informasiya resursları, informasiya sistemleri, elmi va texniki informasiyamn verilenler bazası biliklər bazası, informasiya məhsulu və xidmətləri sahəleri üzre fəaliyyet gösterir, müvafiq dövlət va qeyri-dövlət təşkilatlarında, şirkət ve idarələrdə çalışır, informasiya sistemlərinin idarə olunması, mühəndis-elektrik, sistem mühəndisi, proqram mühəndisi kimi fəaliyyat göstərə bilərlər.

x