Qərbi Kaspi Universiteti

Fakültələr

Ekologiya və ətraf mühit

Ekologiya kürsüsünün fəaliyyəti texnoloji layihələrin təhlükəsizliyi və ekoloji ekspertizası, insan həyatının zərərli təsirlərdən qorunması, ətraf mühitə zərərli təsirlərin monitorinqi, proqnozlaşdırılması və aradan qaldırılması, fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması, yeni sistemlərin işlənməsi, informasiya proqramlarının təkmilləşdirilməsi, ətraf mühitin ekoloji monitorinqinin təşkili, ölçmə avadanlıqlarının sertifikatlaşdırılması, kimya, biologiya və tibb sahəsində ölçmələrin metroloji ilə təmin edilməsi sahələrini əhatə edir.

Tədris olunan fənlər:  

 • Ekologiya
 • Ekologiya və təbiətdən səmərəli istifadə
 • Ekologiya.mühəndis.giriş
 • Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları
 • Ekoloji monitorinq
 • Ekologiyanın müasir problemləri
 • Şəhər mühitinin ekologiyası
 • Meliorasiya və rekultativ işin eko­loji əsasları
 • Radioekologiya
 • Ətraf mühitə təsirin qiymət
 • Meşə mühafizəsi
 • Tullantısiz istehsal proses
 • Taksikologiyanın əsasları
 • Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı
 • Aqrometeorologiya
 • Yaşıllaşdırma və park təsər­rüfatı
 • Su ehtiyatlarından kompleks istifadə
 • Hidrologiya
 • Mühəndisi geodeziya
 • Məsafədən zondlamanın fiziki əsasları
 • Kartoqrafiya
 • Fotoqrammetriya
 • Torpaqşünaslığın əsasları
 • Geoinformasiya sistemləri
 • Yer quruluşunun əsasları
 • Yer quruluşunun layihəsi