Qərbi Kaspi Universiteti

Fakültələr

İnformasiya texnologiyaları kafedrası

Kafedranın fəaliyyət istiqaməti

Kafedranın 2021-2025-ci illərdə “Qeyri müəyyənlik mühitində mürəkkəb dinamik sistemlərin cari və proqnoz vəziyyətlərinin tanınması problemləri”

mövzusunda beş illik elmi -tədqiqat işinin yerinə yetirilməsi. 2021-ci ildə artıq bu elmi tədqiqat işinin 1-ci mərhələsi  “Klaster- analizinin nəzəri və praktik məsələləri”

 

Tədris etdiyi fənlər

 1. İnformasiya texnologiyalarının əsasları
 2. Suni intellekt
 3. Kompüter arxitekturası
 4. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları
 5. Əməliyyat sistemləri
 6. İnformasiya texnologiyaları
 7. İnformatika
 8. Ekspert sistemləri
 9. Multimedia texnologiyaları
 10. Kompüter şəbəkələri
 11. Kompüter mühəndisliyinin əsasları
 12. Kompüterlərin tədbiqi nəzəriyyəsinin əsasları
 13. Kompüter sxematexnikası və mikroprosessor sistemləri
 14. Sistemlərin simulyasiyası
 15. Mikroprosessorlar
 16. Kompüter texnologiyasının kriptoqrafik üsulları
 17. Kompüter mühəndisliyinin  tarixi və metodologiyası
 18. Müasir şəbəkə texnologiyaları
 19. Ekspert sistemlər və süni intellekt
 20. Verilənlərin analizinin müasir problemləri
 21. Paylanmış verilənlər və biliklər bazası
 22. Kompüter şəbəkələrinin texniki və proqram təminatı
 23. Kompüterlərin diaqnostikası
 24. Müasir şəbəkə texnologiyaları
 25. Tətbiqi proqram paketləri
 26. Qərarqəbuletmə nəzəriyyəsinin əsasları
 27. Ekspert sistemlər və süni intellekt
 28. Verilənlərin analizinin müasir problemləri
 29. Sistem və proseslərin kompüter modelləşdirilməsi
 30. Elmi tədqiqatlarda və hesablama təcrübələrinin avtomatlaşdırılmasında istifadə olunan proqram paketləri
 31. İntellektual şəhər konsepsiyası
 32. Nanotexnologiyalar
 33. İdarəetmə və avtomatlaşdırma
 34. Kompüter sistemlərinin aparat və proqram təminatının əsasları
 35. Komputer qrafikası
 36. Biologiyada kompüter modelləşməsi
 37. Turizmdə informasiya kommunikasiya texnologiyaları
 38. Tətbiqi proqam təminatı
 39. İqtisadi informasiyanın komputerlə işlənməsi
 40. İKT - baza kompüter bilikləri
 41. Peşə fəaliyyəti sahəsində İKT-dən istifadə
 42. Kompüterlərin konstruksiyası və komponovkası
 43. İnformasiya sistemləri və verilənlər bazası
 44. Kompüter şəbəkələrinin proqram  təminatı

 

Ştat Müəllimlər

Hacıyeva Rəna

Əsgərov Şahlar

Əhmədova Esmira

Hacıyeva Səbinə

 

 

Elektron vəsaitlər

http://www.lessons-tva.info/edu/e-informatika.html

http://bourabai.kz/cm/bahvalov2.htm

http://citcity.ru/12540/

www.intuit.ru/department/database/datamining/

www.inftech.webservis.ru/it

http://www.olap.ru/home.asp?artId=985

http://www.olap.ru/basic/oolap.asp

http://citcity.ru/12101/

http://citcity.ru/12540/

www.intuit.ru/department/database/datamining/

www.basegroup.ru/tech

www.atmel.com

www.microchip.com