Qərbi Kaspi Universiteti

Fakültələr

İnformasiya texnologiyaları kafedrası

Kompüter elmləri kürsüsünün fəaliyyəti kompüter elmləri sahəsində fundamental biliklər və və müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunan kompleks proqram təminatı sistemlərininin yaradılması, qlobal və yerli şəbəkələr əsasında kompleks hesablama quruluşlarının yaradılması və optimallaşdırılması, obyekt yönümlü təhlil, layihə idarə edilməsi, məlumat bazaları, web proqramlaşdırma sahələrini əhatə edir. Yüksək səviyyəli mütəxəssis hazırlığını təmin etmək üçün ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş auditoriyalar və kompüter laboratoriyası yaradılmışdır. Həmçinin Azərbaycan, İngilis, Rus və s. dillərdə ədəbiyyatla zəngin olan kitabxana mövcuddur.

Tədris olunan fənlər:

 • İnformatika
 • Web proqramlaşdırma
 • Proqramlaşdırmanın əsasları
 • Riyaziyyat
 • Ehtimal nəzəriyyəsi
 • Xətti cəbr və riyazi analiz
 • Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 • İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları
 • İqtisadi informatika
 • Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə
 • Kompüter şəbəkələri
 • Kompüter arxitekturası
 • İnformasiya sistemlərinin təhlükəsizliyi
 • .Kompüter sistemlərinin təhlükəsizliyi
 • İnformasiya sistemlərində təhlükəsizliyin təmini
 • Rəqəmsal sistemlər
 • Kompüter diaqnostikası
 • İnformasiya sistemlərinin təhlükəsizliyi
 • Kompüter sistemlərinin təhlükəsizliyi
 • İnformasiya sistemlərində təhlükəsizliyin təmini
 • Rəqəmsal sistemlər
 • Kompüter diaqnostikası
 • Multimediya texnologiyaları
 • Riyazi məntiqi məsələlər
 • Kompüter qrafikası və multimediya
 • Verilənlər bazaları sistemləri
 • Hesablama təcrübəsinin avtomatlaşdırılması
 • Verilənlərin strukturu və verilənlər bazası sistemləri
 • Əməliyyatların tədqiqi
 • Metrologiya,standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma
 • Rabitə kanalları
 • Kompüter sxematexnikası və mikroprosessor sistemləri
 • Kompütrlərin simulyasiyası