Qərbi Kaspi Universiteti

Fakültələr

Proqramlaşdırma və informasiya təhlükəsizliyi kafedrası

Kompüter elmləri kürsüsünün fəaliyyəti kompüter elmləri sahəsində fundamental biliklər və və müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunan kompleks proqram təminatı sistemlərininin yaradılması, qlobal və yerli şəbəkələr əsasında kompleks hesablama quruluşlarının yaradılması və optimallaşdırılması, obyekt yönümlü təhlil, layihə idarə edilməsi, məlumat bazaları, web proqramlaşdırma sahələrini əhatə edir. Yüksək səviyyəli mütəxəssis hazırlığını təmin etmək üçün ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş auditoriyalar və kompüter laboratoriyası yaradılmışdır. Həmçinin Azərbaycan, İngilis, Rus və s. dillərdə ədəbiyyatla zəngin olan kitabxana mövcuddur.

Tədris olunan fənlər:

 • Kompüter mühəndisliyinin əsasları
 • Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma
 • Proqramlaşdırmanın əsasları
 • İnsan-Koputer interfeysi(UI/UX)
 • Müasir Veb proqramlaşdırma vasitələri (LAB 4)
 • Data Analitikası və Machine Learning
 • Mobil proqramlaşdırma
 • Verilənlərin strukturu və alqoritmlər
 • Proqramlaşdırma texnologiyaları (LAB 1)
 • Obyektyönümlü proqramlaşdırma
 • İnternet texnologiyaları
 • Verilənlər bazası sistemləri
 • Sistem analizi
 • Veb proqramlaşdırma
 • Desktop tətbiqlərinin hazırlanması (LAB 2)
 • Sistemin Layihələndirilməsi (LAB 3)
 • Kibertəhlükəsizliyin təmin edilməsi yolları
 • Kompüterlərdə modelləşdirmə 
 • Robototexnika
 • İnformasiya sistemlərinin təhlükəsizliyi
 • Kompüter sistemlərinin təhlükəsizliyi
 • İnformasiya sistemlərində təhlükəsizliyin təmini